7/24 Ücretsiz Sigorta Danışmanlığı…
0(286) 214-0555

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası

Tüm yurtdışı seyahatler için kullanılabilecek bir seyahat ve vize sigorta poliçesidir.

Ana Teminat

  • Seyahat Sağlık

Teminatlar

1) Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Sigortalı'nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Sigorta Şirketi Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Sigorta Şirketi Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.

2) Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, sigorta şirketi; ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limitler dahilinde ödeyecektir.

3) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli veya Seyahati

Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, sigorta şirketi sigortalıyı refakatçi doktor ve kara ambulansı ile en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Ayrıca tedavisinin bitiminde sigorta şirketi, sigortalının tarifeli bir uçuş ile (varsa mevcut uçak biletini de kullanarak) daimi İkametgah ülkesine nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.

Hava / Kara ambulansı ve tarifeli uçuş limitleri anlaşmanın 5. Maddesinde belirtilmiştir. Bu limiti aşan masraflardan sigortalı sorumlu olacaktır.

4) Sigortalı'nın Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

Sigortalının yurt dışında seyahatte iken vefatı durumunda; sigorta şirketi, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabut ile Türkiye'deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışıdır.

Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır