7/24 Ücretsiz Sigorta Danışmanlığı…
0(286) 214-0555

Yangın Sigortası

Konut Yangın Sigortası

Eviniz ve mal varlığınız için yaptıracağınız Konut Sigortası, sizi aşağıda bahsedilen tüm rizikolara karşı korumaktadır. 

Neler Sigortalanır?

1. Bina
2. Cam
3. Dahili Dekorasyon
4. Eşya

Ana Teminatlar

1. Yangın
2. Yangın Mali Mesuliyet, Kira Kaybı, Konut Değ.
3. Ekstra Paket Teminatı: Dahili su, duman, kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, teminatlarına ilave olarak

  • Müşterek mülkiyet
  • Ev eşyalarının taşıma esnasında hasarlanması
  • Kazı sonucu yer kayması

  • Dolu

  • Yakıt sızması

  • Bina dışındaki depo, garaj ve benzeri eklentiler

  • Ev eşyalarının sigortalı ev haricinde hasarlanması

  • Çevre düzenlemesi

  • İzolasyon teminatları

4. Konut Asistans
 

Ek Teminatlar

1. Cam Kırılması
2. GLHHKNH ve Terör
3. Sel ve Su Baskını
4. Fırtına
5. Yer kayması
6. Deprem ve Yanardağ Püs.
7. Hırsızlık
8. Enkaz Kaldırma Masrafları
9. Elektronik Cihaz
10. Makine Kırılması
11. Hukuksal Koruma
12. Ferdi Kaza
13. 3.Şahıs Mali Mesuliyet

Ev sahibi iseniz, binanız için öncelikle zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Evinizin sigorta değerinin zorunlu deprem sigortası limitini aşan kısmı ile, ayrıca eşyanız için deprem teminatı, Bereket Konut Güvence Sigorta Poliçesi kapsamında verilmektedir.

Geniş Kapsamlı İşyeri Yangın Sigortası

İşyeri binanızı, makine, demirbaş, emtia vb. sigortalanabilir tüm değerlerinizi aşağıda bahsi geçen rizikolara karşı sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. İstenildiği takdirde aşağıda listelenen ek teminatların da eklemenizi sağlamak sureti ile ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifleri bu poliçe ile sizlere sunmaktayız. 

Neler Sigortalanır?

1. Bina
2. Dahili Dekorasyon
3. Muhteviyat
4. Makine ve Demirbaş
5. Emtia
6. Kasa Muhteviyatı
7. Tabela, Anten, Tente vs.
8. Cam

Ana Teminatlar

1. Yangın
2. Yangın Mali Mesuliyet, Kira Kaybı, Konut Değ.
3. İşyeri Paket Teminatı: Dahili su, duman,kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması
4. Kobi Asistans

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

1. Cam Kırılması
2. GLHHKNH ve Terör
3. Sel ve Su Baskını
4. Fırtına
5. Yer kayması
6. Deprem ve Yanardağ Püs.
7. Hırsızlık
8. Enkaz Kaldırma Masrafları
9. Elektronik Cihaz
10. Makine Kırılması
11. Ferdi Kaza
12. 3. Şahıs Mali Mesuliyet
13. Emniyeti Suistimal
14. İş Durması
15. İşveren Mali Mesuliyet

Otel Paket Sigortası

Her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri teminat altına alır.

Neler Sigortalanabilir?

1. Bina
2. Dahili Dekorasyon
3. Muhteviyat
4. Makine ve Demirbaş 
5. Müşteri Eşyası
6. Kasa Muhteviyatı
7. Tabela, Anten, Tente vs.
8. Cam ve Ayna
9. Elektronik Cihazlar

Verilen Ana Teminatlar:

1. Yangın
2. Yangın Mali Mesuliyet
3. İşyeri Paket Teminatı: Dahili su, duman,kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması,dolu,alternatif işyeri değişikliği,alternatif konaklama masrafları
4. GLHHKNH ve Terör 
5. Kobi Asistans

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

1. İş Durması
2. Deprem
3. Hırsızlık
4. Kasa Hırsızlık
5. Sel Ve Su baskını
6. Fırtına
7. Yer Kayması
8. Cam ve Kırılması
9. Enkaz Kaldırma Masrafları
10. 3.Şahıs Mali Mesuliyet
11. Elektronik Cihaz Teminatı
12. Makine Kırılması Teminatı
13. İşveren Mali Mesuliyet Teminatı
14. Otel otopark ve Valet Parking
15. Gıda Bozulması
16. Gıda Zehirlenmesi
17. Spor etkinlikleri
18. Arızi inşaat işleri
19. Çocuk bakım hizmeti
20. Kiracı işletmeler sorumluluk
21. Kirlenme hasarları
22. Su arıtma hizmetleri
23. Çevre Kirliliği
24. Fırtına
25. Yer Kayması
26. Asansör Mali Mesuliyet
27. Ferdi Kaza
28. Hekim Mesleki Sorumluluk
29. Taşınan Para
30. Emniyeti Suiistimal
31. Hukuksal Koruma

Okulumuz Paket Sigortası

 

Hem özel hem devlet okullarının, yangından su baskınına, hırsızlıktan depreme kadar, geniş kapsamlı teminatlar ile bir tek poliçede birçok tehlikeye karşı güvence altına alındığı sigorta hizmetidir.

Neler Sigortalanabilir?

1. Okul Binası
2. Dahili Dekorasyon
3. Muhteviyat
4. Makine & Demirbaş
5. Kasa Muhteviyatı
6. Tabela, anten, tente vs.

Ana Teminatlar:

1. Yangın
2. Yangın Mali Mesuliyet
3. İşyeri Paket Teminatı
Dahili su, duman,kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması
4. Kobi Asistans

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

1. GLHHKNH ve Terör
2. İş Durması
3. Deprem
4. Hırsızlık
5. Kasa Hırsızlık
7. Sel & Su baskını
8. Fırtına
9. Yer Kayması
10. Cam Kırılması
11. Enkaz Kaldırma Masrafları
12. 3. Şahıs Mali Mesuliyet
13. İşveren Mali Mesuliyet
14. Elektronik Cihaz
15. Makine Kırılması

Eczane Paket Sigortası

Faaliyet konusu eczacılık olan işyerlerinin binasını, içindeki demirbaşlarını ve emtialarını olası risklere karşı güvence altına alan bir sigorta hizmetidir.

Neler Sigortalanabilir?

1. Bina
2. Emtia
3. Makine ve Demirbaş
4. Kasa Muhteviyatı
5. Tabela, Anten, Tente vs.
6. Cam

Ana Teminatlar:

1. Yangın
2. GLHHKNH ve Terör
3. İşyeri Paket Teminatı
Dahili su, duman,kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması
4. Kobi Destek (Asistans Hizmeti)

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

1. İş Durması
2. Hırsızlık
3. Deprem
4. Sel ve Su baskını
5. Kar Ağırlığı
6. Fırtına
7. Yer Kayması
8. Cam Kırılması
9. Yangın mali mesuliyet
10. Taşınan Para 
11. Elektronik Cihaz 
12. Makine Kırılması 
13. Ferdi Kaza
14. Enkaz Kaldırma Masrafları
15. Mesleki Sorumluluk 
16. Emniyeti Suistimal
17. İşveren mali mesuliyet
18. 3. Şahıs mali mesuliyet

Ayrıca yukarıdaki teminatlara ek olarak aşağıdaki klozlar ürünümüze dahildir.

- Kimyasalların bozulması Klozu
- Reçete Klozu
- Nöbet Klozu
- Reçeteli İlaçlar Klozu

Akaryakıt Paket Sigortası

Akaryakıt istasyonlarında karşılaşılabilecek risklere karşı teminat sağlar.

Neler Sigortalanabilir?

1. Bina
2. Kanopi
3. Emtia
4. Makine & Demirbaş
5. Cam
6. Kasa Muhteviyatı
7. Akaryakıt Pompaları
8. Tabela, Anten, Tente vs.
9. Tankerle Taşınan Akaryakıt

Ana Teminatlar:

1. Yangın
2. GLKHHKNH ve Terör
3. Kobi Asistans
4. İşyeri Paket Teminatı

a) Dâhili Su
b) Duman
c) Hava Taşıtları Çarpması
d) Kara Taşıtları Çarpması
e) Deniz Taşıtları Çarpması
f) Kar Ağırlığı
g) Dolu
h) Alternatif İşyeri Masrafları
i) Yer Altı Tankları Sızıntı Mal Kaybı
j) Tankerlerle Taşınan Akaryakıt
k) Mal boşaltımı
l) Gıda bozulması
 

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

1. Yangın Mali Mesuliyet
2. İş Durması
3. İşveren Mali Mesuliyet
4. 3. Şahıs Mali Mesuliyet
5. Hırsızlık 
6. Hırsızlık (Pompacı üzerindeki para)
7. Deprem
8. Sel & Su baskını
9. Fırtına
10. Yer Kayması
11. Cam Kırılması
12. Emniyeti Suiistimal
13. Makine Kırılması
14. Elektronik Cihaz
15. Mesleki Sorumluluk
16. Ferdi Kaza
17. Taşınan Para
18. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk