7/24 Ücretsiz Sigorta Danışmanlığı…
0(286) 214-0555

Hukuksal Koruma Sigortası

Bu teminat, kasko sigortalarına ek teminat olarak verilmektedir.

Kasko teminatına giren bir hasar ile ilgili sigortalının taraf olduğu ve sigorta sözleşmesi ile saptanan konular kapsamındaki hukuksal sorunların halledilmesine yönelik harcamaları, vekalet ücreti, dava masrafları, danışmalık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ile ilgili masraflarını poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar. Hukuksal Koruma Teminatı Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve Sürücü Hukuksal Koruma teminatları adı altında verilmektedir.